[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><em>Despr&egrave;s de mes de 15 anys al seu servei, podem afirmar que ens beneficiem del bagatge que ens dona l&rsquo;experi&egrave;ncia de estar sempre al costat del client, ajudant-lo en totes les decisions que s&rsquo;han de prendre dia a dia.<\/em><\/p>\r\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\r\n<p><em>Som un equip de professionals, compost per Graduats Socials, Administradors de Finques, Especialistes en gesti&oacute; i administraci&oacute; immobili&agrave;ria i agents d'assegurances.<\/em><\/p>\r\n<p><em>Som una firma especialitzada en la petita i mitjana empresa, buscant sempre la millor soluci&oacute; per l&rsquo;assessorament integral.<\/em><\/p>\r\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\r\n<p><em>Aix&iacute; mateix som col&middot;laboradors habituals de economistes, advocats, arquitectes, ingeniers... per poder oferir un servei integral als nostres clients.<\/em><\/p>\r\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\r\n<p><em>Els nombrosos canvis legislatius dels &uacute;ltims anys ens obliguen a dur a terme una formaci&oacute; cont&iacute;nua, per lo que sempre estem en constant creixement te&ograve;ric i pr&agrave;ctic que el nostre treball comporta.<\/em><\/p>\r\n<p><em>Els nostres departaments (assessoria d'empreses-administraci&oacute; de comunitats, gesti&oacute; immobili&agrave;ria-ag&egrave;ncia d'assegurances) es troben sempre interconnectats amb lo que el fluxe d'informaci&oacute;, sempre permanent, pot ser molt &uacute;til pel benefici dels nostres clients.<\/em><\/p>\r\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\r\n<p><em>Pe&ccedil;a b&agrave;sica en el nostre ADN s&oacute;n els serveis oferts tant en el nostre departament d&rsquo;assegurances (Generali) com en el departament immobiliari i d&rsquo;administraci&oacute; de comunitats.<\/em><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Desprès de mes de 15 anys al seu servei, podem afirmar que ens beneficiem del bagatge que ens dona l’experiència de estar sempre al costat del client, ajudant-lo en totes les decisions que s’han de prendre dia a dia.

 

Som un equip de professionals, compost per Graduats Socials, Administradors de Finques, Especialistes en gestió i administració immobiliària i agents d'assegurances.

Som una firma especialitzada en la petita i mitjana empresa, buscant sempre la millor solució per l’assessorament integral.

 

Així mateix som col·laboradors habituals de economistes, advocats, arquitectes, ingeniers... per poder oferir un servei integral als nostres clients.

 

Els nombrosos canvis legislatius dels últims anys ens obliguen a dur a terme una formació contínua, per lo que sempre estem en constant creixement teòric i pràctic que el nostre treball comporta.

Els nostres departaments (assessoria d'empreses-administració de comunitats, gestió immobiliària-agència d'assegurances) es troben sempre interconnectats amb lo que el fluxe d'informació, sempre permanent, pot ser molt útil pel benefici dels nostres clients.

 

Peça bàsica en el nostre ADN són els serveis oferts tant en el nostre departament d’assegurances (Generali) com en el departament immobiliari i d’administració de comunitats.


Cargando datos. Un momento, por favor...